понедељак, 2. јануар 2017.

Владимир Трифуновић: КА БОЉЕМ РАЗУМЕВАЊУ ПОЈМА ПРИМОРДИЈАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕОд многих назива за ова појам (Перенијална филозофија, Примордијална Традиција, Агиа Софија, Дин ал-Хак, Тао, Јавидан Кирад) нашем језику је најближи онај Беле Хамваша – Баштина. Шта је дакле Баштина? То је свеприсутна, универзална метафизика, независна од простора и времена. Реч метафизика не треба бркати са модерним, западним појмом, већ је треба схватити као (по)знање Крајње Стварности - Scientia Sacra (Хамваш). Ово знање лежи у самом срцу религија и даје смисао култним радњама, обредима и симболима. Са друге стране, то знање не представља саму религију која је, за разлику од Баштине, везана за конкретан историјски период и простор. 

Оно око чега постоји највише недоумица јесте у вредновању Примордијалне  Традиције као јединог могућег извора духовног вођства целокупног човечанства, односно као једина алтернатива задовољењу једне од онтолошких човекових потреба – жеђи за знањем, конкретно, његовом највишем облику. Због овога се јављају два облика неразумевања појма Примордијалне Традиције.

Први је дефиниција Примордијалне Традиције као синкретизма. Један од највећих учитеља Традиције, Рене Генон, је одбацио ову претпоставку кроз своју књигу La Thesosophisme: historie d’ pseudo-religion (Теозофија: историја једне псеудо-религије). Свако релативизирање и поравнавање вредности и мерила је потпуно страно Традицији у њеном појавном облику, јер, како нас Генон учи, Традиција нису обичаји и догме, које једино могу бити предмет синкретизма, већ истине укорењене у Крајњој Стварности које се „спуштају“ у историју кроз Објаву у религијама. Узрок овом погрешном мишљењу треба потразити у јефтиној толеранцији и лажно схваћеном либерализму модерног човека.
 
Сличан узрок је и другом неразумевању који поистовећује Примордијалну Традицију са принципима екуменизма. Ова теорија је неодржива, јер екуменизам тежи остварењу светског мира уместо Божанског мира, односно „екуменизам Традиције“ може бити само езотеријског карактера, будући да религијска хармонија може бити постигнута само у Небеским сферама, а не у палим, људским сферама.

Сами следбеници и мислиоци Примордијалне Традиције инсистирају управо на томе да се може практиковати само једна религија, и жестоко се противе било ком облику еклектицизма и синкретизма религијских обреда. Са друге стране, проучавање других религија, односно откривање универзалних истина Традиције које леже у срцу различитих религијских форми, је данас нужност, из горе поменутих потреба за духовним орјентиром. Ово најбоље потврђује Генонов пример, који је био припадник суфијског шазилијског реда у Египту, који је специфичан у односу на друге суфи редове јер даје примат знању над праксом и техником овог реда. Сам Генон каже да ова његова конверзија нема ничег заједничког са спољашњим манифестацијама Ислама и да не имплицира његову супериорност у односу на друге религије, већ је свој дотадашњи рад уклопио у оквире тог суфијског реда због очигледне блискости у „академском“ приступу у проучавању Једне Истине.

Да се на крају вратимо на Хамваша, са којим смо почели овај незграпни приказ Примордијалне Традиције. Овај Сократ XX века хришћанству ипак даје посебно место међу другим традицијама, што објашњава својим учењем о основном стању. Хинду баштина учи да је умна помраченост узрок корумпираног бивства, хебрејска тај узрок види у нарушеном моралу, док су стари Хелени (као и модерни човек) узрок пропадања видели у болести и немоћи тела. За хришћанску баштину сва три вида корупције су једно. Хришћанство схвата заједнички корен и види основно стање. Хришћанство, дакле, није изграђена Баштина као остале, са космогонијом и митологијом, већ представља квинтисенцију учења о основном стању и обрачун са поменутом троједном корупцијом.

Православни народи су, од Европљана, најдуже одржавали хришћанску Баштину. Али, данас је Православље као и свако друго Хришћанство - само религија која се своди на обредни феномен. Насупрот томе, хришћанска Баштина је ствар свакодневног ума, етоса и телесности, ради, како Хамваш каже, васпостављања основног стања.Нема коментара:

Постави коментар